Kas ir sliekšņa tirdzniecība?

Sliekšņa tirdzniecība jeb tirdzniecība ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas ir preču un pakalpojumu pārdošana apmeklējot patērētāju mājās, darbavietā vai citā viņa atrašanās vietā, tai skaitā izbraukumā, ekskursijā vai prezentācijā.

Sliekšņa tirdzniecība parasti notiek, izmantojot pārsteiguma momentu, tādēļ Tev var nebūt iespējas adekvāti novērtēt preces vai pakalpojuma kvalitāti un cenu, salīdzinot ar citiem piedāvājumiem.

Pirms līguma noslēgšanas:

 • apsver pirkuma lietderību,
 • apdomā, vai vari patiešām šo pirkumu atļauties,
 • izvērtē, vai piedāvātā cena patiešām ir īpaša un izdevīga,
 • pārliecinies, vai visas līguma izmaksas, tai skaitā, ikmēneša maksājumu apmērs, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, ir skaidri saprotamas, vai līgumā norādītās summas ietver visus nodokļus,
 • vai ir saprotamas līgumā ietvertās tiesības un pienākumi.

 

Līgumā OBLIGĀTI ir jābūt ietvertai šādai informācijai:

 • pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukums (uzņēmums), reģistrācijas numurs un datums, vārds, uzvārds, ģeogrāfiskā (juridiskā un faktiskā) adrese, tālrunis un e –  pasts,
 • preces vai pakalpojuma galveno īpašību raksturojums un cena,
 • informācija par atteikuma tiesībām,
 • atteikuma tiesību veidlapa,
 • informācija par papildizmaksām, kas patērētājam varētu rasties, izmantojot atteikuma tiesības.

Atteikuma tiesības

 • Ja prece iegādāta sliekšņa tirdzniecībā, Tu vari atteikties no preces 14 kalendāro dienu, sākot no preces vai preces (preču) daļas saņemšanas dienas vai pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas.
 • Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs līgumā nav sniedzis informāciju par atteikuma tiesību izmantošanas termiņu, Tu vari izmantot atteikuma tiesības 12 mēnešus no preces vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Kā atteikties no preces vai pakalpojuma

 • Līgumā ir jābūt ietvertai kārtībai, kādā Tu vari atteikties no konkrētās preces vai pakalpojuma.
 • Tev jāaizpilda līgumam pievienotā atteikuma veidlapa vai jānoformē atteikums brīvā rakstiskā formā, nosūtot to pa pastu (ar ierakstītu sūtījumu) pārdevējam.
 • Tavs pienākums ir atdot vai nosūtīt preci pārdevējam, ražotājam vai pakalpojuma sniedzējam 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas.

Atceries!  Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Uzmanību, ir daudz izņēmumu, kad atteikuma tiesības nevar izmantot:

 • ja esi iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un atvēris tā iepakojumu.
 • ja Tev tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli.
 • ja Tu līgumu esi noslēdzis atklātā izsolē.
 • ja Tev tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai tai drīz beigsies derīguma termiņš.
 • ja Tu noslēdz līgumu par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, kuri Tev jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, aviobiļetes, dzimšanas dienas svinību organizēšana).
 • ja Tu iegādājies lietas, kas tiek izgatavotas pēc Taviem norādījumiem, vai preci, kas ir nepārprotami personalizēta (piemēram, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma).
 • ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt.
 • ja Tu noslēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma izpilde ar Tavu piekrišanu ir sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām un Tu esi apliecinājis, ka zaudēsi atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.
 • ja Tu esi atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.
 • ja Tu esi iegādājies preci, kura tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.
 • ja Tu esi noslēdzis līgumu par alkoholiskā dzēriena piegādi, ko var veikt pēc 30 dienu termiņa, un Jūs par cenu esat vienojušies jau līguma noslēgšanas laikā, bet tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām.
 • ja Tu esi izsaucis veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, tad atteikuma tiesības ir piemērojamas tikai papildu pakalpojumiem vai precēm, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu paredzētos remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus.
 • ja Tu esi noslēdzis līgumu par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un ar Tavu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu digitālā satura piegāde ir uzsākta.

Uzzini vairāk, zvanot uz PTAC informācijas tālruni 65452554, vai rakstot e pastu ptac@ptac.gov.lv.

Written by

Šobrīd vēl nav komentāru.

Komentēt