RIEPU MARĶĒJUMS

 

Degvielas patēriņa efektivitāte atkarībā no riepas rites pretestības.

A – augstākais degvielas patēriņa efektivitātes vērtējums

G – zemākais degvielas patēriņa efektivitātes vērtējums

Izvēloties riepas ar augstāko degvielas patēriņa klasi var ietaupīt līdz par 9% degvielas.

Riepas veiktspēja, bremzējot uz slapja ceļa virsmas.

A – augstākais vērtējums

G – zemākais vērtējums

Jo augstāka ir saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase, jo drošākas ir riepas un ļauj nobremzēt ātrāk.

Ārējās rites troksnis, ko rada riepas, automašīnas kustības laikā.

1 vilnis – mazs trokšņa līmenis

2 viļņi – vidējs trokšņa līmenis

3 viļņi – liels trokšņa līmenis

ka tirdzniecības vietā riepām labi redzamā vietā vai to tiešā tuvumā ir piestiprināta speciālā marķējuma zīme

vai

gadījumā, ja riepas nav redzamas galalietotājam, piemēram, piedāvājot tās iegādāties internetveikalā, tajā izvietota informācija par speciālajā marķējumā norādīto informāciju.

 

Marķējumam jābūt papildinātam ar informāciju par ražotāju, riepu izmēru, noslogojuma indeksu, ātruma kategoriju un citiem tehniskiem raksturlielumiem. 

15 Eiropas Savienības un Turcijas tirgus uzraudzības iestādes, tostarp arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, ir apvienojušās kopīgā projektā MSTyr15, lai pārbaudītu riepu atbilstību Regulas Nr. 1222/2009 prasībām un tādejādi veicinātu paredzētos ekonomiskos ieguvumus un ietekmi uz vidi.

Tirgus uzraudzības projekts MSTyr15 ir uzsākts 2016. gada martā un turpināsies līdz 2018. gada maijam. Tā ietvaros tiek veiktas riepu marķējuma un tehniskās dokumentācijas pārbaudes, kā arī C1 klases riepu testēšana.

Vairāk par MSTyr15 projektu:

  • www.mstyr15.eu
  • https://twitter.com/MSTyr15

Projektu koordinē PROSAFE – bezpeļņas organizācija, kas apvieno tirgus uzraudzības iestādes Eiropā un pasaulē.

Projekts tiek finansēts Eiropas Komisijas administrētā fonda “Horizon 2020” ietvaros.