Piekļūstamība

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni percgudri.ptac.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Percgudri.ptac.gov.lv tīmekļvietne neatbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstības prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem trūkst alternatīvā teksta.
  • Teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī vienkāršie teksti ir definēti virsrakstu formā.
  • Ļoti zems krāsu kontrasts.
  • Video materiāliem nav subtitru.
  • Ar TAB taustiņu nevar piekļūt visam tīmekļvietnes saturam, navigācijas elementi nav fokusēti jeb iezīmēti.
  • Lapas galvenē nav pirmā līmeņa jeb galvenie navigācijas elementi – trūkst meklētāja un sadaļas “Ķontaktinformācija”, nav elementu, kas ļauj mainīt lapas izskatu – burtu izmēru, krāsu kontrastu.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.05.2022. Izvērtēšanu veica Eva Eglīte, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikācijas daļas vecākā eksperte.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: PROTOKOLS (pdf)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar PTAC, rakstot: pasts@ptac.gov.lv vai zvanot: tālr. +371 65452554

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@ptac.gov.lv

Tālrunis: +371 65452554

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikācijas daļa”.
E-pasts: ptac@ptac.gov.lv
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šo paziņojumu apstiprināja: Baiba Vītoliņa, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore.