Ja prece netiek norādītajā termiņā piegādāta

Ja Tu esi noslēdzis distances līgumu ar pārdevēju, tad tas izpildāms 30 dienu laikā no dienas, kad pārdevējs saņēmis pasūtījumu, izņemot gadījumu, kad esat precīzi un nepārprotami vienojušies par citu pasūtījuma izpildes termiņu – tad pārdevēja pienākums ir piegādāt preci līdz šim termiņam.

Ja Tu nesaņem preci līgumā noteiktajā termiņā un Tu vairs neesi ieinteresēts līguma izpildīšanā (piem., pasūtījuma izpildes termiņa ievērošana Tev bija tik svarīga, ka preces piegāde kaut arī ar nelielu novēlošanos zaudē jēgu un Tev šāda novēlota piegāde nenozīmē līguma izpildi), tad Tev ir tiesības uzreiz vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), saņemt samaksāto priekšapmaksu, ja tāda ir veikta. Šajā gadījumā Tev nav jāpieņem pasūtītā, bet ar novēlošanos piegādātā prece un nav jāsamaksā tās cena.

Ja interneta veikals nav piegādājis preci noteiktā termiņā, Tev jāprasa, lai tas piegādā preci apstākļiem atbilstīgā papildu termiņā. Ja interneta veikals arī papildu termiņā preci nav piegādājis, tad Tu vari līgumu lauzt. Līguma laušanas gadījumā interneta veikala pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās atmaksāt visas saskaņā ar līgumu samaksātās summas.

Written by

Vivamus vel sem at sapien interdum pretium. Sed porttitor, odio in blandit ornare, arcu risus pulvinar ante, a gravida augue justo sagittis ante. Sed mattis consectetur metus quis rutrum. Phasellus ultrices nisi a orci dignissim nec rutrum turpis semper.

Comments are closed.